Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.
För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Integritetspolicy

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur A-Grossisten samlar in och behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och bestämmelser för dataskydd. Vi vill med denna policy förklara vilka personuppgifter vi behandlar i samband med en förfrågan, köp, användning av vår hemsida eller prenumeration av nyhetsbrev.

Personuppgiftsansvarig

A-Grossisten AB

Box 16012

250 16 Helsingborg, Sverige

Telefon: + 46 (0) 42 380 480

E-post: info@a-grossisten.se

Organisationsnummer: 556226-0918

Dataskyddsombud: info@a-grossisten.se

Behandling av personuppgifter

A-Grossisten behandlar i första hand personuppgifter som du själv lämnar till oss, men det kan även vara uppgifter som vi samlar in via vår webbplats eller erhåller från andra källor såsom myndigheter, adressupplysningstjänster och kreditupplysningsföretag. När du gör en förfrågan om att bli kund eller registrerar dig för ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss. Detsamma gäller när du registrerar dig för nyhetsbrev. Du kan även komma att lämna information till A-Grossisten av andra orsaker. Informationen som du lämnar kan vara namn, personnummer, kontakt- och adressuppgifter och telefonnummer.

Ändamål med behandlingen av dina uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna ingå och administrera avtal med dig eller det företag du representerar. Dina personuppgifter kan även komma att användas för information och marknadsföring av vårt företag och våra produkter, uppföljningar och för vår sälj- och produktutveckling. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och erbjudanden, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarig.

Rättslig grund för behandlingen

A-Grossisten behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att sluta eller att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Lagring av dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifterna om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Lagringstiden för dina personuppgifter är beroende av styrande lagar, bokföringskrav och andra faktorer. Enligt Bokföringslagen skall transaktionsupplysningar och verifikationer sparas i 7 år från transaktionsdatum. De personuppgifter som inte behövs för detta ändamål raderas eller avidentifieras.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

A-Grossisten värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar alltid lämpliga tekniska, fysiska, juridiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som överensstämmer med gällande regelverk för sekretess och datasäkerhet.

Utlämnande av dina personuppgifter

A-Grossisten kan lämna ut dina personuppgifter till fraktbolag, leverantörer och samarbetspartners som utför uppgifter för vår räkning. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning undertecknar personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att vi skall kunna säkerställa att behandlingen håller en hög skyddsnivå.

A-Grossisten kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, exempelvis Skatteverket eller annan myndighet om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Överföring till länder utanför EU/EES

A-Grossisten överför endast i undantagsfall personuppgifter till fraktbolag, leverantörer och samarbetspartners utanför EU/EES. Den beskrivna situationen kan uppstå när det är nödvändigt för att vi skall kunna fullgöra ett avtal med dig som kund. Om det skulle vara aktuellt i något annat fall kommer vi att inhämta samtycke från dig. Om personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att sådan överföring sker på ett betryggande sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som behandlas av A-Grossisten. Om det är personuppgifter du själv har lämnat kan du begära ett utdrag (dataportabilitet).

Du har även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter och invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om vår behandling baserar sig på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Att dra tillbaka sitt samtycke påverkar emellertid inte lagligheten av behandlingen av personuppgifter som utförts innan du drog tillbaka ditt samtycke.

Du kan även begära att vi raderar dina personuppgifter i de fall det inte finns någon rättslig grund för vidare behandling.

Vänligen kontakta A-Grossisten om du vill utnyttja dina rättigheter eller om du har övriga frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Tillsynsmyndighet för området integritet är Datainspektionen.

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan